ΔΠΜΣ ΕΜΠ

Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

 

Διευθυντής Σπουδών: Χρυσαφίνος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Ειστήμες» είναι:

- η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η καλλιέργεια σε μεταπτυχιακό επίπεδο των Μαθηματικών και των Εφαρμογών αυτών στην Τεχνολογία.

- Η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.


-----Στόχος του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» είναι:

Η εκπαίδευση επιστημόνων Θετικής Κατεύθυνσης και Μηχανικών στα θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Επιστημών και των Τεχνολογικών τους Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) του οποίου οι κάτοχοι να διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο εμβάθυνσης ώστε να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία στην έρευνα και την ανάπτυξη συντείνοντας στη διαμόρφωση ενός επιστημονικού δυναμικού με υψηλή ανταγωνιστικότητα και ικανότητα στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας

 

-----Το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες»απευθύνεται

- Σε απόφοιτους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
- Σε απόφοιτους λοιπών ΑΕI της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.
- Σε απόφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

 

----- Εισαγωγή & Γενικές Αρχές ΔΠΜΣ

 

---- Οδηγός Σπουδών

 

---- Ανακοίνωση Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 14-15

---- Έντυπο δήλωσης μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 14-15

 

 

---- Ανακοινώνεται κύκλος σεμιναριακών διαλέξεων από τον καθ. Αθανάσιο Τζαβάρα που θα συστήσουν ένα minicourse με τον τίτλο "Structure and Analysis of Systems of
Thermomechanics".
Προτρέπονται οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του πρόγράμματος να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και όσοι επιθυμούν δικαιούνται να προσμετρήσουν το συγκεκριμένο μάθημα στα μαθήματα επιλογής τους, συμμετέχοντας βέβαια σε μια τελική εξέταση που θα λάβει χώρα μετά το τέλος των διαλέξεων. Για πληροφορίες, ενημερωθείτε εδώ. Ο πρώτος κύκλος διαλέξεων: Τρίτη 17/3 ώρα 12.30-14.30, Πέμπτη 19/3 ώρα 15.00-17.00 και Παρασκευή 20/3 ώρα 11:30-13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Κτιρίου Ε της ΣΕΜΦΕ.

 

----- Σημείωση:Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος να παρακολουθούν τις διαλέξεις που ανακοινώνονται. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της πλήρους αποχής από αυτές, που δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

---- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχαικό δίπλωμα ειδίκευσης ακαδημαϊκού έτους 2015-16

 

----Έντυπο αίτησης για Δ.Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες 2015-16

----Έντυπο συστατικής επιστολής Δ.Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες 2015-16

 

-----Η Συνέντευξη των νέων Υποψηφίων Μεταπτ. Φοιτητών για το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες" θα γίνει τις ημέρες:  Τετάρτη 16/9/2015  και  Πέμπτη 17/9/2015 . Δείτε σχετικώς εδώ

----ΒΡΕΙΤΕ εδώ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016.

----ΒΡΕΙΤΕ εδώ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΎ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

-----Προσκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος και οι υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν τη διάλεξη που θα δώσει ο Καθηγητής κ. Δώρος Θεοδώρου από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με τίτλο "Mοριακές προσομοιώσεις πολυμερών σε πολλαπλές κλίμακες μήκους και χρόνου". Η διάλεξη θα δοθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 13:35 στην αίθουσα σεμιναρίων του 2ου ορόφου του κτηρίου Ε της ΣΕΜΦΕ. Βρείτε επισυναπτόμενη εδώ την περίληψη της διάλεξης. Υπενθυμίζεται -δεδομένου ότι μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά - ότι προτρέπουμε ισχυρά τη συμμετοχή των φοιτητών μας στην παρακολούθηση των εβδομαδιαίων σεμιναρίων μας.